انتخاب ۱۶ آگوست انتاریو در برنامه کارآفرینی

انتخاب ۱۶ آگوست انتاریو در برنامه کارآفرینی

انتخاب ۱۶ آگوست انتاریو در برنامه کارآفرینی

۲۸ دعوتنامه از طریق این انتخاب برای متقاضیان مهاجرت صادر شد  اداره مهاجرت انتاریو در انتخاب استانی اخیر خود  ۲۸ دعوتنامه درخواست یا همان ITA (Invitations to Apply) از طریق برنامه کارآفرینی استان (Entrepreneur Stream)  برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است. در انتخاب ۱۶ آگوست، دعوتنامه برای آن دسته از متقاضیان برنامه انتخاب […]

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;