انتخاب ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ اکسپرس انتری

انتخاب ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ اکسپرس انتری

انتخاب ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ اکسپرس انتری

اداره مهاجرت کانادا در این دور  انتخاب ۲ هزار و ۲۵۰ دعوتنامه درخواست صادر کرده است کانادا بزرگترین انتخاب اکسپرس انتری را از زمان شروع مجدد انتخاب‌‌های اکسپرس انتری برای تمام برنامه‌ها انجام داد، در این انتخاب حداقل امتیاز دوباره کاهش یافت. انتخاب ۱۷ آگوست چهارمین و بزرگ‌ترین انتخاب پس از وقفه ۱۹ ماهه است.  […]

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;